Šta je BENEFIT?

Zahvaljujući trendu upotrebe stranih reči i fraza u svakodnevnom govoru, svima nam je poznato da reč “benefit” označava korist. Dakle, svrha Benefit koučinga jeste da nas INSPIRIŠE, USMERI i NAUČI kako da u svom životu sprovedemo neophodnu PROMENU koja će trajno ZAŽIVETI i biti nam OD KORISTI.

Međutim, kada kažemo “korist”, mi ne podrazumevamo nešto sebično i usmereno samo na trenutno jačanje osećaja lične dobiti, sujete ili manipulacije. Ono što će biti korisno mora biti pre svega dobro – kako za naš život u celini, tako i za one oko nas.

Ako bliže pogledamo koren reči benefit, videćemo da je to BENE tj. “dobro”. Dakle, svrha BeneFit koučinga jeste da uvede nešto što je dugoročno DOBRO za naše blagostanje, o bilo kojem aspektu života da govorimo: zdravlju, emocijama ili ličnoj produktivnosti.

Benefit nas uči kako da budemo “FIT” u svemu onome što je DOBRO za nas.

Misija Benefit koučinga je da:

  • kroz inspirativne sadržaje i teme probudi u Vama ŽELJU za promenom na bolje
  • ukaže na jednu oslobađajuću ISTINU, a to je: Uvek i u svakoj prilici imamo slobodu i sposobnost da učinimo makar najmanju moguću stvar koja će nas pomeriti za jedan korak bliže unapređenju ličnog blagostanja i postizanju uspeha
  • obezbedi jednostavnu edukaciju i alate koji će olakšati i ubrzati napredovanje na putu LIČNOG razvoja i stvaranja boljih NAVIKA u svakodnevnom životu.